bilgi@aksoyuzem.com Tel: 0 850 255 20 26

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 - İşbu sözleşme İyi Fikir Yazılım Tasarım Organizasyon Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketine (Bundan sonra İyi Fikir Yazılım olarak anılacaktır) ait www.aksoyuzem.com internet adresindeki Aksoy Uzaktan Eğitim Programının üyelik koşulları ve kullanım şartlarını belirlemek üzere düzenlenmiştir. Aboneliğini başlatmış olan her üye aşağıda ki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını okumuş ve tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

Madde 2 – İyi Fikir Yazılım, alıcıya vereceği hizmet süresi, Aksoy Uzaktan Eğitim Programının satış sözleşmesinde belirtilen tarih aralıklarındaki süreden ibarettir. Alıcı sözleşme süresinin bitiminden sonra programa giriş hakkını kaybeder. Kullanım hakkının devam edebilmesi için yeni bir sözleşmenin yapılması gerekir.

Madde 3 - Aksoy Uzaktan Eğitim Programı satış sözleşmesiyle birlikte alıcı,  yazılım lisans hakkı değil yazılım kullanım hakkı satın alır. Alıcı, sözleşme süresince programı internet üzerinden kullanır ve yeni bir sözleşmeyle kullanım süresini uzatmaz ise, kullanım hakkından ve kayıtlı verilerinden vazgeçmiş sayılır.

Madde 4 - Sözleşme ile birden fazla özel veya tüzel kişi için satış gerçekleştirilemez. Kullanım hakkı, bedelli ya da bedelsiz olarak üçüncü kişilere devredilemez.

Madde 5 - Aksoy Uzaktan Eğitim Programı’nın internet üzerinden çalışmasına izin vermeyen/engelleyen reklam önleyici, virüs koruma gibi yazılımlardan, işletim sistemi arızalarından veya bilgisayar sisteminin yetersizliğinden dolayı İyi Fikir Yazılım sorumluluk kabul etmez. Programı sorunsuz kullanan alıcılar emsal kabul edilir.

Madde 6 -  Üyelik kaydının yapılabilmesi için satış formundaki üye bilgilerinin tam ve doğru olarak verilmesi zorunludur.

Madde 7 - İşbu sözleşme, alıcıya kullanım hizmetinin İyi Fikir Yazılım tarafından verilmesi ve sözleşmede belirtilen süreç neticesinde hiç bir merasime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

Madde 8 - Her ne sebeple olursa olsun alıcının yasal süre dışındaki fesih talepleri karşılanmaz.

Madde 9 - Alıcı, Fikir ve Sanat E. K., Markaların Korunması Hk. KHK, Patent Hak. Korunması Hk. KHK, Türk Ticaret K., T.C.K., Borçlar K. ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 10 - İyi Fikir Yazılım, kullanıcıya abonelik süresince Aksoy Uzaktan Eğitim Programı’nın kullanımı ile ilgili teknik destek ve eğitimi internet üzerinden veya destek telefon hatlarından sağlayacaktır.

Madde 11 - üyelerin kayıtlı verileri gizli tutulur ve üçüncü kişilerce görülemez.

Madde 12 - İyi Fikir Yazılım dilediğinde Aksoy Uzaktan Eğitim Programı üzerinde içerik, grafik ve tasarım geliştirme ve güncelleme yapabilme hakkına sahiptir. Bunun yanında, İyi Fikir Yazılım yıllık içeriksel güncellemeleri yapmayı taahhüt ederken, içeriksel güncellemelerin yapılmasının zamanlaması ile ilişkili olarak sorumlu tutulamaz.

Madde 13 - İyi Fikir Yazılım, Aksoy Uzaktan Eğitim Programının yayınını her hangi bir zaman diliminde geçici olarak durdurabilme ve öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. Üyeler hiçbir surette, ücretini ödemiş oldukları dönemin sonuna kadar programı kullanmaktan mahrum edilemez.

Madde 14 - Güvenlik ve Gizlilik Politikası:

            a) Alıcının sisteme girdiği bilgiler, sadece alıcıya aittir ve İyi Fikir Yazılım tarafından kullanılmaz. Bu verilerin güvenliğinin sağlanması için endüstri standardı önlemler uygulanır. Sitede yer alan bilgiler 256 bit'lik SSL kullanılarak şifrelenir ve veri güvenliği maksimum düzeyde tutulur. Tüm sunuculardaki veriler günde 2 defa olmak suretiyle yedeklenmektedir. İyi Fikir Yazılım, www.aksoyuzem.com'un ücretli asil ya da ücretsiz deneme sürümlerine yapılan herhangi bir siber saldırı neticesinde veriler üzerinde oluşan hatalar, eksilmeler ve buna bağlı olarak yaşanan maddi, manevi kayıplar sorumlu tutulamaz.

            b) Site üzerinde yapılan sayfa gezinme işlemleri istatistiki olarak kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgiler kullanıcı ayırt edici olmayıp sitenin geliştirilmesi ve daha iyi hizmet vermesi amacıyla toplanmaktadır.

            c) Olası kötü niyetli kullanımı önlemek için siteye giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı tarih, saat ve IP (internet) adresi kaydedilmektedir. Ortaya çıkabilecek kötü niyetli kullanımda, bu bilgiler olası bir hukuki süreçte delil olarak kullanılabilecektir.

Madde 15 - Aksoy Uzaktan Eğitim Programı’nın tüm hakları İyi Fikir Yazılım'a aittir. Kullanılmış olan tasarım, grafik ve içerik kopya edilemez. Hiçbir şekilde izinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve pazarlanamaz. Aksi halde Türk Ceza Kanununun Bilişim Suçları başlığı altında düzenlediği ilgili kanun ve hükümler uygulanacaktır. Bu gibi kural ihlalinde bulunduğu belirlenen üyelerin kullanım haklarının iptali İyi Fikir Yazılımın inisiyatifindedir.

Madde 16 - Taraflar arasındaki ihtilafların giderilmesinde Eskişehir Mahkemeleri, Eskişehir İcra Daireleri ve Eskişehir'de bulunan yetkili makamlar yetkilidir.

Madde 17 - İyi Fikir Yazılım alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin kendisine ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

İletişim
Aklınıza takılan soruları cevaplayalım
Akılınıza takılan soruları cevaplıyoruz. Sadece numaranızı göndermeniz yeterli. Biz sizi arıyoruz :)
Aksoy Uzem Sosyal Medya
Giriş Yapın
Şifrenizi hatırlamıyorsanız Tıklayınız